สินค้าอะไหล่อเล็กทรอนิกส์
   1.คอนเดนเซอร์หรือคาปาซิเตอร์
      - แบบ AC
      - แบบ DC
   2. รีซิสเตอร์หรือตัวต้านทาน
      - แบบค่าคงที่
      - แบบปรับค่าได้(Volume)
   3. รีเลย์
      - แบบทั่วไป
      - โซลิส สเตจ รีเลย์
   4. ฟิวส์
      - แบบทั่วไป
      - แบบใช้กับอุตสาหกรรม
  
ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การชำระเงิน

         ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว สามารถชำระเงินค่าสินค้าเข้ามาตามรายละเอียดด้านล่างนี้   เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งเข้ามาที่  085-1645375 หรือทาง E-mail: peper_303@hotmail.com Line ID : 0984735980
 
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
               สาขา
ประเภทบัญชี
นางเวิน เพ็งลุน
088-057-800-0
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ออมทรัพย์
 
    * กรุณาเก็บสลิป หรือหลักฐานการโอนไว้กับตัวท่าน หลังจากโอนเงินเสร็จ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการโอน ในกรณีที่เกิดความ ผิดพลาด ในการโอนเงิน
 
 
เปเปอร์อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ บริการรับจัดหาอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โทร.085-1645375
Copyright @ 2012 www.pepershop.net All rights reserved.